ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

 
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 199  หมู่ที่ 1 ถนนบ้านเพีย-บ้านคำบง  ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี                                   41250
                            โทร 042-291124  โทรสาร 042-291124
                            E-mail -
                             Website : http://gg.gg/kudchap-nfe
                            fanpage : 
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
อำเภอกุดจับมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  471.55 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 295,075   ไร่                     
                   โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ        ติดเขตอำเภอบ้านผือ
                   ทิศตะวันตก     ติดเขตอำเภอเมืองอุดรธานี
                   ทิศใต้            ติดเขตอำเภอหนองวัวซอ
                   ทิศตะวันออก   ติดเขตอำเภอนากลางและอำเภอสุวรรณคูหา (จังหวัดหนองบัวลำภู)