กศน.อำเภอกุดจับ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาผู้คาดว่าจะจบ ที่มีรายชื่อในการสอบ N-Net  ให้เตรียมตัวเข้าสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์  ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอกุดจับ โทร. 042-291124  หรือติดต่อ ครู กศน.ตำบล/ครู ศรช.